สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการบริการด้านวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมเด่น เน้นปฏิบัติจริง ทุกสิ่งเป็นวิทยาศาสตร์ รักษ์ธรรมชาติป่าชายเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เปิดให้บริการแล้ว เข้าชมฟรีตลอดเดือน ตุลาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติม โทร 034-452-122

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม สถาบันคุรุพัฒนา “หลักสูตรประเมินผลการเรียนรู้ด้วย Quizizz “ ในรูปแบบออนไลน์ 📍ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง

ตารางออกอากาศรายการ “ศูนย์วิทย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ได้ความรู้” ประจำเดือนตุลาคม 2564 ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. และ 14.00 น.

ที่ตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร 28/44 ม.1 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 034 452-122 อีเมล์ scissk.net@gmail.com Hours จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. ( เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเฉพาะนิทรรศการเมืองเด็ก )
Create your website with WordPress.com
เริ่มได้
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close